Specialisatieopleiding Arbeidsrecht (Leerlijn 6) VERNIEUWD!

Start dinsdag 3 maart 2015 van 14:00 tot 21:30 uur, te Leiden
60 PO NOvA 

Schrijft u zich vòòr 6 december 2014 in voor de specialisatieopleiding arbeidsrecht die op 3 maart 2015 van start gaat, dan profiteert u van een voordeel van € 850,-. U betaalt € 3900,- in plaats van € 4750,-.
In het programma worden belangrijke arbeidsrechtelijke onderwerpen in een bredere context geplaatst, krijgt u verdiepende inzichten en wordt u alert gemaakt op valkuilen en "do's and don'ts". Uiteraard zullen de veranderingen met betrekking tot de Wwz uitgebreid en doorlopend aan bod komen!

Actualiteiten Gezondheidsrecht

Dinsdag 2 december 2014 van 14.30 tot 22.00 uur, te Leiden
5 PO NOvA

Deze cursus, gericht op juristen en beleidsmakers werkzaam in de zorg, biedt u een uitstekende kans om in één dagdeel snel en efficiënt op de hoogte te raken van de recente ontwikkelingen in het gezondheidsrecht.

Specialisatieopleiding Ondernemingsrecht (Leerlijn 3)

Start woensdag 11 februari 2015 van 14.30 tot 21.30 uur, te Leiden
50 PO NOvA, 50 KNB

De specialisatieopleiding Ondernemingsrecht richt zich op de gevorderde ondernemingsrechtjurist, advocaat of (kandidaat-) notaris (minimaal 3 jaar ervaring) die zich in het ondernemingsrecht verder wil specialiseren. Belangrijke onderwerpen, zoals corporate governance, besluitvorming, aansprakelijkheid, concernverhoudingen, bedrijfsovernames en samenwerkingsvormen, het enquêterecht en de geschillenregeling komen aan bod en worden in een bredere context geplaatst. Actualiteiten worden besproken en u krijgt verdiepende inzichten. Bovendien wordt u alert gemaakt op valkuilen en do's and don'ts.

Actualiteiten Internationaal procesrecht: Brussel Ibis Vo: de EEX-Vo ingehaald

Dinsdag 20 januari 2015 van 16.00 tot 21.15 uur, te Leiden
4 PO NOvA, 4 KNB in aanvraag

De cursus richt zich op de gevorderde jurist/-advocaat die in grensoverschrijdende zaken procedeert en zich verzekerd wil weten na afloop ervan snel het juiste internationale instrument op juiste wijze te kunnen toepassen naar de laatste stand van zaken, inclusief wat "tips and tricks" naar aanleiding van de nieuwe bepalingen.

Internationale conferentie ‘Interaction between Legal Systems, Room for Reflection’

Van 21 tot en met 23 januari 2015 organiseert de Leidse rechtenfaculteit een internationale conferentie die in het teken staat van vijf jaar onderzoek binnen het profileringsgebied ‘Interaction between Legal Systems’. Gedurende drie dagen gaan wetenschappers, juristen uit de rechtspraktijk en studenten met elkaar in discussie over de uitdagingen waarvoor de meerlagige rechtsorde het recht stelt. Een breed scala aan onderwerpen komt aan bod: van staatsrecht tot strafrecht, van bestuursrecht tot privaatrecht, van internationaal recht tot Europees recht, van rechtsgeschiedenis tot rechtsvergelijking, van methodologie tot juridisch onderwijs. Key note speakers delen hun gedachten, jonge onderzoekers presenteren hun resultaten en er is interactie met andere disciplines en de rechtspraktijk.

Inleiding internationale investeringsarbitrage

Donderdag 11 December 2014, van 13.00 tot 17.15 uur, Leiden
4 PO NOvA, 4 KNB

Internationaal investeringsrecht heeft tot doel een duidelijk juridisch kader te bieden waarbinnen staten en bedrijven weten wat hun internationale rechten en plichten zijn. Geschillen kunnen worden opgelost door een ad hoc arbitrageprocedure.

Basisopleiding Letsel- en Slachtofferzaken

Dinsdag 25 november (16.00-21.30 uur), 16 december 2014 (14.00-21.30 uur), donderdag 12 februari 2015 (14.00-21.30 uur) en donderdag 19 maart 2015 (16.00-21.30 uur), te Leiden
20 PO NOvA

De basisopleiding letsel- en slachtofferzaken die de Universiteit Leiden aanbiedt heeft tot doel advocaten die in de toekomst in aanmerking willen (blijven) komen voor een toevoeging van de Raad voor de Rechtsbijstand in het kader van de rechtsbijstand aan slachtoffers in ernstige gewelds- en zedenzaken de daartoe vereiste deskundigheid bij te brengen.