Actualiteiten Spoorrecht

Donderdag 18 juni 2015 van 09.30 tot 17.15 uur, te Leiden
6 PO NOvA

In een dag krijgt u van ervaren vakspecialisten een overzicht van de belangrijkste regelgeving (nationaal en internationaal), belangwekkende rechtspraak en ontwikkelingen met betrekking tot de Spoorwegregelgeving. De cursus biedt u een unieke kans om uw kennis op dit terrein toe te laten nemen en uw collega-vakgenoten te ontmoeten.

Specialisatie & Permanente educatie Civiele Cassatie, Blok 3 - Verdieping & Specialisatie

Maandag 1 juni 2015 van 14.30 tot 21.45 uur, te Leiden
6 PO NOvA (blok 3)

Tijdens de opleiding wordt ingezoomd op de regels, fundamentele beginselen en uitgangspunten van het Nederlandse appel– en cassatieprocesrecht en de cassatietechniek. Met o.a. mr. L.A.D. Keus, prof.mr. J.M. Hebly en mw. mr. A van Duijvendijk, 
prof.mr.drs. M. Haentjens en prof.mr. W.A.K. Rank.