Actualiteiten Wet Bescherming Persoonsgegevens

Maandag 14 december 2015 van 10.00 tot 16.45 uur, te Leiden
5 PO NOvA, 5 PO NEVOA

Jaarlijkse update van alle belangrijke regelgeving, jurisprudentie op het gebied van privacy en persoonsgegevens. 

Actualiteiten Huurrecht 2015

Maandag 21 december 2015 van 16.00 tot 21.00 uur, te Leiden
4 PO NOvA, 4 PO NEVOA

Het huurrecht is een veelzijdig rechtsgebied. Het heeft betrekking op de verhuur van een auto, woning, benzinepomp, winkel(centrum) en kantoor. Inkleuring van het, vaak (semi-) dwingende, huurrecht geschiedt door jurisprudentie maar ook ontwikkelingen in de markt. Krantenkoppen over asbestsaneringen, leegstand en de huurbetaling door V&D geven aan dat het huurrecht middenin de belangstelling staat. Recente wetgeving en nieuwe modelhuurovereenkomsten maken actuele kennis van het huurrecht vereist is om goed te kunnen adviseren.

Verdiepingscursus Recht & Literatuur 2015

Vrijdag 18 december 2015 van 12.30 tot 17.15 uur, te Leiden
4 PO NOvA

In deze verdiepingscursus ‘Recht en Literatuur’ beginnen wij bij Antigone, een tragedie waarbij een belangrijk juridisch paradigma is ontstaan over de tegenstelling tussen legitimiteit en legaliteit. Het handelt onder meer over de vraag naar wat rechtvaardigheid nu precies is of kan zijn.

Specialisatieopleiding Contracteren (Leerlijn 1)

Start donderdag 31 maart 2016 van 14:00 tot 21:30 uur, te Leiden
42 PO NOvA, 42 PO NEVOA 

De Specialisatieopleiding Contracteren verbreedt en verdiept uw kennis van het contractenrecht. Bovendien wordt uitgebreid aandacht besteed aan internationale aspecten van contractenrecht. Indien u zich voor 1 januari 2016 aanmeldt komt u in aanmerking voor de ‘early bird’ korting van maximaal €750,=.

Specialisatieopleiding Arbeidsrecht (Leerlijn 7)

Start dinsdag 8 maart 2016 van 14:00 tot 21:30 uur, te Leiden
58 PO NOvA, 58 PE NEVOA

In het programma worden belangrijke arbeidsrechtelijke onderwerpen in een bredere context geplaatst, krijgt u verdiepende inzichten en wordt u alert gemaakt op valkuilen en "do's and don'ts". Uiteraard zullen de veranderingen met betrekking tot de Wwz uitgebreid en doorlopend aan bod komen!