Specialisatieopleiding Ondernemingsrecht (Leerlijn 3)

Start woensdag 11 februari 2015 van 14.30 tot 21.30 uur, te Leiden
50 PO NOvA, 50 KNB (in aanvraag)

De specialisatieopleiding Ondernemingsrecht richt zich op de gevorderde ondernemingsrechtjurist, advocaat of (kandidaat-) notaris (minimaal 3 jaar ervaring) die zich in het ondernemingsrecht verder wil specialiseren. Belangrijke onderwerpen, zoals corporate governance, besluitvorming, aansprakelijkheid, concernverhoudingen, bedrijfsovernames en samenwerkingsvormen, het enquêterecht en de geschillenregeling komen aan bod en worden in een bredere context geplaatst. Actualiteiten worden besproken en u krijgt verdiepende inzichten. Bovendien wordt u alert gemaakt op valkuilen en do's and don'ts.

Basisopleiding Letsel- en Slachtofferzaken

Dinsdag 25 november (16.00-21.30 uur), 16 december 2014 (14.00-21.30 uur), 12 februari 2015 (14.00-21.30 uur) en een nog nader te bepalen datum, te Leiden
20 PO NOvA

De basisopleiding letsel- en slachtofferzaken die de Universiteit Leiden aanbiedt heeft tot doel advocaten die in de toekomst in aanmerking willen (blijven) komen voor een toevoeging van de Raad voor de Rechtsbijstand in het kader van de rechtsbijstand aan slachtoffers in ernstige gewelds- en zedenzaken de daartoe vereiste deskundigheid bij te brengen.