Basiscursus Ambtenarenrecht

Dinsdag 26 mei en 2 juni 2015, van 10.00 tot 16.30 uur, te Leiden 
10 VSO/PO NOvA

Voor een ieder die in de praktijk te maken krijgt met ambtenarenrechtelijke vraagstukken (P&O-adviseurs, HRM-adviseurs, rechtsbijstandverleners, advocaten en rechters) is het van belang de verschillende facetten van het ambtenarenrecht te beheersen. NB. De inhoud van de cursus wordt hier en daar nog aangepast mbt veranderingen die de WWZ met zich mee zal brengen

Specialisatiecursus Huurrecht 2015

Deel 1 (Basis) Vrijdag 22 en 29 mei 2015 van 10.00 tot 16.30 uur, te Leiden
Deel 2 (Verdieping) Vrijdag 12 en 19 juni 2015 van 10.00 tot 16.30 uur, te Leiden

20 PO/VSO NOvA

De cursus heeft een unieke insteek. Anders dan bij andere aanbieders wordt niet ingegaan op één deelgebied van het huurrecht, zoals woonruimte of bedrijfsruimte, maar wordt juist een vergelijking tussen de diverse huurregimes gemaakt. 

Verdiepingscursus Finance for Lawyers: Balans- en jaarrekeninglezen voor juristen

Donderdag 21 en 28 mei 2015 van 14.30 tot 21.00 uur, te Leiden
10 VSO/PO NOvA, 10 KNB

Elementair financieel-economische kennis blijkt in de rechtspraktijk vaak onontbeerlijk om als jurist te kunnen inspelen op geschillen waarbij financiele belangen een rol spelen en om deze goed te kunnen overzien.

Verdiepingscursus Staatssteun

Vrijdag 29 mei en 5 juni 2015 van 10.00 tot 16.30 uur, te Leiden
10 VSO/PO NOvA

Het staatssteunrecht is actueler dan ooit. Terwijl er op Europees niveau een modernisering van dit rechtsgebied gaande is, rijzen in de praktijk voortdurend nieuwe vragen over de toepassing. 

Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige (leergang 16)

Start woensdag 16 september 2015,van 14.30 uur tot 21.30 uur te Leiden

Doelstelling van deze opleiding is deskundigen door middel van een opleiding van ca. een half jaar vertrouwd te maken met de beginselen van het procesrecht en kennis te laten maken met het juridische jargon en de denkwereld achter de rechtswetenschap.