Basiscursus Ambtenarenrecht

Dinsdag 26 mei en woensdag 3 juni 2015, van 10.00 tot 16.30 uur, te Leiden 
10 VSO/PO NOvA

Voor een ieder die in de praktijk te maken krijgt met ambtenarenrechtelijke vraagstukken (P&O-adviseurs, HRM-adviseurs, rechtsbijstandverleners, advocaten en rechters) is het van belang de verschillende facetten van het ambtenarenrecht te beheersen. NB. De inhoud van de cursus wordt hier en daar nog aangepast mbt veranderingen die de WWZ met zich mee zal brengen

Specialisatiecursus Huurrecht 2015

Deel 1 (Basis) Vrijdag 22 en 29 mei 2015 van 10.00 tot 16.30 uur, te Leiden
Deel 2 (Verdieping) Vrijdag 12 en 19 juni 2015 van 10.00 tot 16.30 uur, te Leiden

20 PO/VSO NOvA

De cursus heeft een unieke insteek. Anders dan bij andere aanbieders wordt niet ingegaan op één deelgebied van het huurrecht, zoals woonruimte of bedrijfsruimte, maar wordt juist een vergelijking tussen de diverse huurregimes gemaakt. 

Actualiteiten Spoorrecht

Donderdag 18 juni 2015 van 09.30 tot 17.00 uur, te Leiden
6 PO NOvA

In een dag krijgt u van ervaren vakspecialisten een overzicht van de belangrijkste regelgeving (nationaal en internationaal), belangwekkende rechtspraak en ontwikkelingen met betrekking tot de Spoorwegregelgeving. De cursus biedt u een unieke kans om uw kennis op dit terrein toe te laten nemen en uw collega-vakgenoten te ontmoeten.

Verdiepingscursus Staatssteun

Vrijdag 29 mei en 5 juni 2015 van 10.00 tot 16.30 uur, te Leiden
10 VSO/PO NOvA

Het staatssteunrecht is actueler dan ooit. Terwijl er op Europees niveau een modernisering van dit rechtsgebied gaande is, rijzen in de praktijk voortdurend nieuwe vragen over de toepassing.