Actualiteiten Onroerend Goed civiel en fiscaal

Dinsdag 19 mei 2015 van 16.00-20.00 uur, te Leiden
3 PO NOvA, 3 KNB

In deze cursus zullen de actuele ontwikkelingen op het gebied van onroerend goed – zowel civiel als fiscaal – aan de orde komen.

Actualiteiten Arbitrage: Het nieuwe arbitragerecht, wat betekent het voor de arbitragepraktijk?

Woensdag 25 maart 2015, van 09.30 tot 17.15 uur, Leiden
6 PO NOvA, 3 KBvG

Deze praktijkcursus met o.a. prof.mr. H. J. Snijders en prof.mr. G.J. Meijer, is erop gericht u een gedegen overzicht te geven van de laatste ontwikkelingen in het arbitragerecht, en in het bijzonder van de wijzigingen van de 27 mei 2014 aangenomen Wet modernisering arbitragerecht (inwerkingtreding 1 januari 2015). 

Specialisatie & Permanente educatie Civiele Cassatieadvocatuur (gehele leerlijn 3)

Start maandag 2 maart 2015 van 14.30 tot 21.45 uur, te Leiden
42 punten PO NOvA (12 VSO/PO blok 1/ 12 PO blok 2 / 6 PO blok 3, en 4 en 5)

Tijdens de opleiding wordt ingezoomd op de regels, fundamentele beginselen en uitgangspunten van het Nederlandse appel– en cassatieprocesrecht en de cassatietechniek.