Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige (leergang 16)

Start woensdag 16 september 2015,van 14.30 uur tot 21.30 uur te Leiden

Doelstelling van deze opleiding is deskundigen door middel van een opleiding van ca. een half jaar vertrouwd te maken met de beginselen van het procesrecht en kennis te laten maken met het juridische jargon en de denkwereld achter de rechtswetenschap. 

Basiscursus Kwekersrecht

Maandag 21 en 28 september 2015 van 10.00 tot 16.30 uur, te Leiden
10 punten VSO/PO Advocatuur

In deze basisopleiding worden de fundamenten van het kwekersrecht behandeld. De opleiding is gericht op al diegenen die met kwekersrechtaangelegenheden te maken hebben of binnen afzienbare tijd zullen krijgen.

Congres 'Subsidie nieuwe stijl'

Donderdag 3 september 2015 van 13.00-17.00 uur, Academiegebouw te Leiden
3 PO NOvA

Overheden zoeken naar nieuwe vormen van financieren van innovatieve projecten, start-ups en maatschappelijke initiatieven. Wat zijn kansen en risico’s voor overheden die met de subsidie nieuwe stijl aan de slag willen?

Leiden Revisited 2015: een middag terug in de collegebanken

Vrijdag 25 september 2015 van 15.30 tot circa 19.00 uur, te Leiden
2 PO NOvA, 2 KNB

Sinds 2006 organiseert de Leidse Rechtenfaculteit, in samenwerking met het Juridisch PAO van de Universiteit Leiden, 'Leiden Revisited: een middag terug in de collegebanken'. 

Actualiteiten (On)rechtmatige kredietopvraging

Vrijdag 18 september 2015 van 10.00 tot 16.30 uur, te Leiden
5 PO NOvA, 5 KNB

Kredietopzegging is voor elke onderneming een directe bedreiging van de continuïteit.  Banken hebben er veel belang bij om hun risicovolle kredieten op te schonen, dat draagt namelijk bij aan de verbetering van de eigen solvabiliteitspositie. Maar staat het de banken vrij om op enig moment, om voor hen moverende redenen, een krediet op te zeggen?  

Basiscursus internationale investeringsarbitrage

Dinsdag 8 December 2015, van 13.00 tot 17.15 uur, Leiden
4 PO NOvA

Internationaal investeringsrecht heeft tot doel een duidelijk juridisch kader te bieden waarbinnen staten en bedrijven weten wat hun internationale rechten en plichten zijn. Geschillen kunnen worden opgelost door een ad hoc arbitrageprocedure.

Doeltreffend procederen in civiel appel

Donderdag 24 september 2015 van 14.30 tot 21.50, te Leiden
6 PO NOvA

In deze cursus wordt ingegaan op het huidige systeem van het appelprocesrecht en de daarbij behorende appeltechniek. Aandacht wordt besteed aan complicaties en knelpunten waar u in de appelprocedure tegenaan kunt lopen, en op welke wijze u daarmee effectief en functioneel kunt omgaan.