Start dinsdag 13 maart 2018 van 14:00 tot 21:30 uur, te Leiden
60 PO NOvA 

Specialisatie èn Permanente Educatie Arbeidsrecht. In slechts 10 bijeenkomsten op gunstige 'spits-uurtijdstippen' zonder verplichte huiswerkopdrachten kunt u zich specialiseren tot arbeidsrechtspecialist. Daarnaast biedt het programma òòk mogelijkheden tot permanente educatie en kunt u alle bijeenkomsten ook als losse module volgen in het kader van actualisering en/of verdere verdieping op een specifiek onderwerp.

ORDE PO 60      Schrijfnuin

Toelichting

De Leidse Specialisatieopleiding Arbeidsrecht is door de VAAN erkend en is één van de vereisten voor registratie bij de VAAN en geeft toegang tot het lidmaatschap van de VAAN. Eveneens is van belang dat men minimaal 50 onderwijsuren heeft gevolgd. Zie nader hieromtrent: http://www.vaan-arbeidsrecht.nl/contents/lidmaatschap

VAAN_LOGO

Toelichting

De leergang richt zich op de gevorderde arbeidsrechtjurist/advocaat (minimaal 3 jaar ervaring, waarvan 50% in arbeidsrechtzaken) die zich in het arbeidsrecht verder wil specialiseren. In het programma worden belangrijke arbeidsrechtelijke onderwerpen in een bredere context geplaatst, krijgt u verdiepende inzichten en wordt u alert gemaakt op valkuilen en "do's and don'ts". Uiteraard zullen de veranderingen met betrekking tot de Wwz uitgebreid en doorlopend aan bod komen!

De onderwerpen die behandeld zullen worden, zijn: 

  •          Arbeidsovereenkomst en varianten

  •          Eenzijdige wijziging, grondrechten

  •          Medezeggenschap

  •          Cao-recht

  •          Pensioenrecht

  •          Ontslagrecht onder de Wwz

  •          Onderneming in moeilijkheden en werkloosheid

  •          Ziekte en arbeidsongeschiktheid

  •          Ambtenarenrecht & Gelijke behandeling

  •          Arbeidsprocesrecht 

Topdocenten uit wetenschap én praktijk staan garant voor optimale aansluiting met uw praktijk.   

Barentsen 2Erkens15 

Het programma bestaat uit 10 bijeenkomsten (20 modules). Op iedere module zit een specialist uit de universitaire wereld en/of de praktijk (advocaat en/of rechter). Er is veel ruimte voor interactie en er is een lerend effect doordat deelnemers afkomstig zijn uit verschillende beroepsgroepen (bv. bedrijfsjurist, advocaat, HR-senior). De advocaat bekijkt de casus bijvoorbeeld meer vanuit een proceskant terwijl de bedrijfsjurist meer naar de praktische toepassing kijkt” aldus cursusleiders Prof. Barend Barentsen en mr.dr. Yvonne Erkens. De Specialisatieopleiding Arbeidsrecht onderscheidt zich tevens doordat er geen verplichte huiswerkopdrachten zijn. Hierdoor kan de drukke advocaat/jurist het volgen van deze opleiding uitstekend combineren met zijn/haar drukke praktijk. Na de contactcolleges zal de kandidaat circa een maand de tijd krijgen voor het schrijven van een juridisch betoog, welke tijdens het mondelinge examen (60 minuten) zal moeten worden verdedigd. Dit wordt geschreven aan de hand van een vragenstelling/casus, waarin de kandidaat blijkt geeft van een breder begrip van de onderwerpen die tijdens deze opleiding aan de orde zijn gekomen. 
In tegenstelling tot het traditionele model waar de cursist een of meer mappen krijgt, en/of nieuwe informatie moet aanschaffen, zoekt het PAO naar directe aansluiting bij de informatiebronnen die in de praktijk worden gebruikt. 

Uiteraard zullen de veranderingen met betrekking tot de Wwz uitgebreid en doorlopend aan bod komen!

Specialisatie èn Permanente Educatie Arbeidsrecht

Specialisatie
In slechts 10 modules op gunstige 'spits-uurtijdstippen' zonder verplichte huiswerkopdrachten kunt u zich specialiseren tot arbeidsrechtspecialist.

Permanente educatie - de bijeenkomsten zijn ook als los te volgen - NIEUW!
Daarnaast biedt het programma òòk mogelijkheden tot permanente educatie en kunt u alle bijeenkomsten ook los volgen in het kader van actualisering en/of verdere verdieping op een specifiek onderwerp. In het Inschrijfformulier gelieve bij opmerkingen te vermelden welke modules u wenst te volgen (vermeld datum en nummer bijeenkomst).

Juridisch PAO
Postbus 778, 2300 AT Leiden
(t) 071 - 527 8666 | (f) 071 - 527 7895
pao@law.leidenuniv.nl

© 2018 Juridisch Postacademisch Onderwijs Universiteit Leiden