Dinsdag 26 juni 2018 van 16.00 tot 21.00 uur, te Leiden
4 PO NOvA

De actualiteitencursus pensioenrecht heeft primair tot doel een overzicht te bieden van de meest actuele thema's binnen wet- en regelgeving en rechtspraak.

 

 PO4    Schrijfnuin

Toelichting

De actualiteitencursus pensioenrecht heeft primair tot doel een overzicht te bieden van de meest actuele thema’s binnen wet- en regelgeving en rechtspraak. Ook in 2018 zijn in dat opzicht veel veranderingen aan de orde. Jurisprudentie, maar ook initiatieven van het eind 2017 aangetreden kabinet. De docenten beogen, in de selectie van thema’s alsmede de wijze waarop zij worden besproken, een sterke koppeling te maken met de rechtspraktijk. De exacte inhoud van de cursus wordt kort voor de aanvang vastgesteld, om te garanderen dat daarin de meest recente ontwikkelingen daadwerkelijk kunnen worden meegenomen.

Onderwerpen

  • Recente pensioenwetgeving

  • Recente pensioenjurisprudentie

  • Actuele ontwikkelingen in de markt voor pensioenvoorziening

  • Onderwerpen worden verder ingevuld, met een speciaal oog voor rechtspraktijk en actualiteit.

 

 

Juridisch PAO
Postbus 778, 2300 AT Leiden
(t) 071 - 527 8666 | (f) 071 - 527 7895
pao@law.leidenuniv.nl

© 2018 Juridisch Postacademisch Onderwijs Universiteit Leiden