Verdiepingscursus 'nieuw' Ontslagrecht

Donderdag 21 en 28 mei 2015 van 10.00 tot 16.30 uur, te Leiden
10 PO NOvA

De verdiepingscursus ontslagrecht zal volledig in het teken staan van de WWZ!

Actualiteiten Regulier Vreemdelingenrecht

Dinsdag 21 april 2015 van 12.30 tot 17.00 uur, te Leiden
4 PO NOvA

In deze cursus wordt nader ingegaan op actuele thema's op dit rechtsgebied. Op deze wijze worden professionals die werkzaam zijn op het terrein van het reguliere vreemdelingenrecht in staat gesteld hun vakkennis bij te houden en kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen.

Actualiteiten Onroerend Goed civiel en fiscaal

Dinsdag 19 mei 2015 van 16.00-20.00 uur, te Leiden
3 PO NOvA, 3 KNB

In deze cursus zullen de actuele ontwikkelingen op het gebied van onroerend goed – zowel civiel als fiscaal – aan de orde komen.

Verdiepingscursus Legal English: Practicing & Drafting Contracts

Maandag 11 en 18 mei, 1 en 8 juni 2015 van 14.30 tot 21.00 uur, te Leiden
20 VSO/PO NOvA (10 Juridisch, 10 Vaardigheden, Talen voor advocatuur), 20 KNB

Deze cursus exerceert u in de eerste twee dagen langs de Engelse grammatica, communicatie en correspondentie zoals de Engelsen dat eigen zijn. In de navolgende dagen wordt u getraind in het gebruik van Engelstalige juridische terminologie.