Actualiteiten Mededingingsrecht

Maandag 23 november 2015 van 14.30 tot 21.50 uur, te Leiden
6 PO NOvA

Het mededingingsrecht blijft zich onverminderd snel ontwikkelen. Ondernemingen die steeds vaker geconfronteerd worden met flinke boetes voor het overtreden van de mededingingsregels of schadevergoedingsacties van afnemers die schade hebben geleden als gevolg van een kartel.

Vaardigheden: Bestuursrechtelijke processtukken opstellen vanuit perspectief van de nieuwe zaaksbehandeling

Dinsdag 10 november 2015, van 9.30 tot 16.45 uur, te Leiden
6 PO NOvA (3 juridisch en 3 beroepsvaardigheden, Argumenteren) 

Zaken sneller op zitting, rechtspraak op maat en een oplossingsgerichte aanpak zijn de uitgangspunten voor de nieuwe zaaksbehandeling in het bestuursrecht. Wat betekent dit voor uw proceshouding en de processtukken die u opstelt?

Vaardigheden: Responsieplicht in strafzaken

Donderdag 5 november 2015, van 9.30 tot 16.45 uur, te Leiden
6 PO NOvA (3 juridisch en 3 beroepsvaardigheden, Argumenteren) 

Deze cursus biedt u inzicht in de stelplicht voor verschillende verweren en u krijgt adviezen voor het helder en overtuigend presenteren van uw argumentatie  die u tijdens de cursusdag toepast in strafrechtelijke casus.

Actualiteiten Civiel Jeugdrecht & Jeugdstrafrecht 2015

Donderdag 19 november en 3 december 2015 van 14.30 tot 21.00 uur, te Leiden
10 PO NOVA

In een kort tijdsbestek wordt u bijgepraat over relevante wetgeving, jurisprudentie en ontwikkelingen in het jeugdrecht.