Basisopleiding Letsel- en Slachtofferzaken

Dinsdag 25 november (16.00-21.30 uur), 16 december 2014 (14.00-21.30 uur), donderdag 12 februari 2015 (14.00-21.30 uur) en donderdag 19 maart 2015 (16.00-21.30 uur), te Leiden
20 PO NOvA

De basisopleiding letsel- en slachtofferzaken die de Universiteit Leiden aanbiedt heeft tot doel advocaten die in de toekomst in aanmerking willen (blijven) komen voor een toevoeging van de Raad voor de Rechtsbijstand in het kader van de rechtsbijstand aan slachtoffers in ernstige gewelds- en zedenzaken de daartoe vereiste deskundigheid bij te brengen. 

Conferentie 'Convergentie in Cassatie'

Woensdag 12 november 2014 van 14.30 tot 21.30 uur, Academiegebouw, Rapenburg 73, te Leiden
6 PO NOvA

“Over verbanden tussen de rechtspraak van de drie kamers van de Hoge Raad” 
Wat doet de Hoge Raad? In het middagprogramma kijken leden van de Hoge Raad en wetenschappers naar ontwikkelingen in de Nederlandse cassatierechtspraak, vanuit het perspectief van het civiel-, straf- en fiscaal recht. De vraag is of – en zo ja, in hoeverre – op de drie terreinen convergentie is te bespeuren. Hoe wordt artikel 80a RO toegepast? Welke eisen worden aan het cassatiemiddel gesteld? Hoe vrij gaan de kamers met het middel om? Is er ruimte voor ambtshalve cassatie? Wat is de betekenis van onrechtmatig verkregen bewijs? In het avondprogramma, over verschillende aspecten uit de cassatieprocespraktijk, is samengesteld in samenwerking met de verschillende bij de cassatiepraktijk betrokken beroepsverenigingen.

Specialisatieopleiding Ondernemingsrecht (Leerlijn 3)

Start woensdag 11 februari 2015 van 14.30 tot 21.30 uur, te Leiden
50 PO NOvA, 50 KNB (in aanvraag)

De specialisatieopleiding Ondernemingsrecht richt zich op de gevorderde ondernemingsrechtjurist, advocaat of (kandidaat-) notaris (minimaal 3 jaar ervaring) die zich in het ondernemingsrecht verder wil specialiseren. Belangrijke onderwerpen, zoals corporate governance, besluitvorming, aansprakelijkheid, concernverhoudingen, bedrijfsovernames en samenwerkingsvormen, het enquêterecht en de geschillenregeling komen aan bod en worden in een bredere context geplaatst. Actualiteiten worden besproken en u krijgt verdiepende inzichten. Bovendien wordt u alert gemaakt op valkuilen en do's and don'ts.

Specialisatieopleiding Arbeidsrecht (Leerlijn 6) VERNIEUWD!

Start dinsdag 3 maart 2015 van 14:00 tot 21:30 uur, te Leiden
60 PO NOvA 

Schrijft u zich vòòr 1 december 2014 in voor de specialisatieopleiding arbeidsrecht die op 3 maart 2015 van start gaat, dan profiteert u van een voordeel van € 850,-. U betaalt € 3900,- in plaats van € 4750,- (vrijgesteld van btw) (overige kortingen zijn niet van toepassing).

In het programma worden belangrijke arbeidsrechtelijke onderwerpen in een bredere context geplaatst, krijgt u verdiepende inzichten en wordt u alert gemaakt op valkuilen en "do's and don'ts". Uiteraard zullen de veranderingen met betrekking tot de Wwz uitgebreid en doorlopend aan bod komen!