Vaardigheden: Responsieplicht in strafzaken

Donderdag 5 november 2015, van 9.30 tot 16.45 uur, te Leiden
6 PO NOvA (3 juridisch en 3 beroepsvaardigheden, Argumenteren) 

Deze cursus biedt u inzicht in de stelplicht voor verschillende verweren en u krijgt adviezen voor het helder en overtuigend presenteren van uw argumentatie  die u tijdens de cursusdag toepast in strafrechtelijke casus.

Specialisatieopleiding Contracteren (Leerlijn 1)

Start maandag 2 november 2015 van 14:00 tot 21:30 uur, te Leiden
42 PO NOvA, 24 PO punten in 2015 en 18 PO punten in 2016 hierdoor voldoet u aan twee jaar opleidingsverplichting

De Specialisatieopleiding Contracteren verbreedt en verdiept uw kennis van het contractenrecht. Bovendien wordt uitgebreid aandacht besteed aan internationale aspecten van contractenrecht. De specialisatieopleiding staat onder leiding van prof.mr.dr. W.H. van Boom.

Basiscursus Wet bescherming persoonsgegevens

Donderdag 12 en 19 november 2015 van 10.00 tot 16.30 uur, te Leiden
10 VSO/PO NOvA

In deze cursus wordt een praktische uiteenzetting gegeven van de uitgangspunten en van de werking van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en overige relevante privacywetgeving.

Leiden Revisited 2015: een middag terug in de collegebanken

Vrijdag 25 september 2015 van 15.30 tot circa 19.00 uur, te Leiden
2 PO NOvA, 2 KNB

Sinds 2006 organiseert de Leidse Rechtenfaculteit, in samenwerking met het Juridisch PAO van de Universiteit Leiden, 'Leiden Revisited: een middag terug in de collegebanken'. 

Actualiteiten Fiscaal Bestuursrecht/Invorderingsrecht

Vrijdag 13 november 2015 van 10.00 tot 16.30 uur, te Leiden
5 PO NOvA / 5 PE NOB

Deze cursus is bedoeld voor ervaren fiscale advocaten en belastingadviseurs die in het kader van hun permanente educatie op de hoogte willen worden gebracht van de meest actuele onderwerpen op het gebeid van het fiscale bestuursrecht.