Start dinsdag 15 februari 2011 van 15.00 tot 21.30 uur, te Leiden NIEUW
50 PO NOvA, VAAN, VJAA·<< VOLTEKEND >>

Gericht op de gevorderde arbeidsrechtjurist/advocaat die zich in het arbeidsrecht verder wil specialiseren. In het programma worden belangrijke arbeidsrechtelijke onderwerpen in een bredere context geplaatst, krijgt u verdiepende inzichten en wordt u alert gemaakt op valkuilen en "do's and don'ts". De opleiding sluit af met een mondeling examen en bij goed gevolg ontvangen kandidaten een diploma. De opleiding staat onder leiding van Prof.mr. Heerma van Voss en mr.dr. Barentsen.

         

De Leidse Specialisatieopleiding Arbeidsrecht is door de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) erkend en geeft toegang tot het lidmaatschap van de VAAN. Zie nader hieromtrent:www.vaan-arbeidsrecht.nl

Speciaal voordeel voor VJAA-leden!
VJAA-leden ontvangen 250 euro korting op de cursusprijs.

Toelichting

De leergang richt zich op de gevorderde arbeidsrechtjurist/advocaat (minimaal 3 jaar ervaring, waarvan 50% in arbeidsrechtzaken) die zich in het arbeidsrecht verder wil specialiseren. In het programma worden belangrijke arbeidsrechtelijke onderwerpen in een bredere context geplaatst, krijgt u verdiepende inzichten en wordt u alert gemaakt op valkuilen en “do’s and don’ts”.

De onderwerpen die behandeld zullen worden, zijn:

 • Introductie en de arbeidsovereenkomst
 • Goed werkgeverschap en werknemerschap
 • Medezeggenschap
 • Collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen
 • Einde van de arbeidsovereenkomst
 • Onderneming in moeilijkheden en werkloosheid
 • Arbeid, gezondheid en schade
 • Ambtenarenrecht & Gelijke behandeling
 • Financieel arbeidsrecht
 • Arbeidsprocesrecht

Topdocenten uit wetenschap én praktijk staan garant voor optimale aansluiting met uw praktijk. 

Examen

Na de contactcolleges zal de kandidaat circa 2 weken de tijd krijgen voor het schrijven van een juridisch betoog, welke tijdens het mondelinge examen (60 minuten) zal moeten worden verdedigd. Dit wordt geschreven aan de hand van een vragenstelling/casus, waarin de kandidaat blijkt geeft van een breder begrip van de onderwerpen die tijdens deze opleiding aan de orde zijn gekomen.

Cursusleiding
 • Mr. B. Barentsen, universitair hoofddocent sociaal recht en raadsheer-plv. in de Centrale Raad van Beroep

Lees meer....

 • Prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss, hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Leiden

Lees meer....

Docenten
  • Mr. B. Barentsen, voornoemd.
  • Mr. E.S. de Bock, advocaat bij Houthoff Buruma Advocaten en Notarissen te Amsterdam. Lees meer....
  • Prof. mr. G.C. Boot, hoogleraar arbeidsrecht aan de universiteit Leiden en kantonrechter te Amsterdam. Lees meer....
 • Mw. mr. P. de Casparis, advocaat Nederlandse Politiebond.
 • Prof. mr. A.G. Castermans, hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden. Lees meer....
 • Mr. B. Emmerig, advocaat en belastingadviseur DLA Piper te Amsterdam, tevens raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam. Lees meer....
 • Prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss, voornoemd.
 • Mw. mr. J.G.F.M. Hoffmans, advocaat bij Clingendael advocaten te Den Haag. Lees meer....
 • Mr. M.J.M.T. Keulaerds, advocaat bij BarentsKrans N.V. te Den Haag. Lees meer....
 • Mw. mr. I.J. de Laat, advocaat Kennedy Van der Laan te Amsterdam. Lees meer....
 • Mr. A.G. van Marwijk Kooy,advocaat bij Van Doorne N.V. Amsterdam. Lees meer....
 • Mr. C. Nekeman, advocaat Kennedy Van der Laan. Lees meer....
 • Mw. mr. T. van Nieuwstadt, advocaat Boontje advocaten te Amsterdam. Lees meer....
 • Mr. J. Pel, advocaat Kennedy Van der Laan. Lees meer....
 • Mr. D.J. Rutgers, advocaat  DLA Piper te Amsterdam. Lees meer....
 • Mr. S.F. Sagel, advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V. Amsterdam. Lees meer....
 • Mw. mr. J. Schulp, advocaat Lexence N.V. te Amsterdam. Lees meer....
 • Prof. mr. L.C.J. Sprengers, bijzonder hoogleraar benoemd op de Albedaleerstoel, en in het bijzonder werkzaam op het gebied van de ‘Arbeidsverhoudingen bij de overheid’ aan de Universiteit Leiden, tevens advocaat bij het Advokatenkollektief Utrecht. Lees meer....
 • Mw. mr. M.V. Ulrici, kantonrechter te Amsterdam.
 • Dr. mr. Peter Vos, emeritus docent bedrijfseconomie en recht aan de Universiteit Leiden. Lees meer....
 • Mw. mr. D.J.B. de Wolff, advocaat Stadhouders Advocaten te Utrecht. Lees meer....
Maximum deelnemers

Vanwege het interactieve karakter van de opleiding is het maximum gesteld op 25 deelnemers.

Niveau

*** Specialisatieniveau (minimaal 3 jaar ervaring in het betreffende vakgebied; hoog kennisniveau arbeidsrecht is aanwezig bij de kandidaat) 

Doelgroep

Advocaten en arbeidsrechtjuristen

Cursusprijs

€ 4750,=, (vrijgesteld van btw) inclusief diners, consumpties en cursusmateriaal.
(Leidse Alumni ontvangen 10% korting op de cursusprijs)

VJAA-leden ontvangen € 250,= korting op de cursusprijs en betalen € 4500,=. Bent u VJAA-lid én UL-alumnus, dan ontvangt u € 725,= korting en betaalt u € 4025,=.

Programma

14.30 – 15.00 uur: Openingstoespraak door de Rector magnificus prof. mr. P.F. van der Heijden

De opbouw bestaat uit collegeblokken van telkens 5 kwartier, die zijn opgebouwd uit 3 kwartier hoorcollege en 2 kwartier casusbehandeling:

15.00 – 16.15 uur: College
16.15 – 16.30 uur: Pauze
16.30 – 17.45 uur: College

17.45 – 18.45 uur: Diner

18.45 – 20.00 uur: College
20.00 – 20.15 uur: Pauze
20.15 – 21.30 uur: College 
 

Bijeenkomst 1. Introductie en de arbeidsovereenkomst

Dinsdag 15 februari 2011

1a)     Sociaal recht in historisch perspectief.

 • Ontwikkeling arbeidsrecht
 • Definitie arbeidsovereenkomst
 • Gradaties van dwingend recht
 • Inleningsconstructies (uitzendig, detachering, pay-rolling)
 • Loondoorbetaling bij niet-werken

 Docent: Prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss; 15.00 tot 17.45 uur (2x 5 kwartier).

1b)     Bijzondere bedingen

 • Proeftijdbeding
 • Bepaalde tijdbeding
 • Concurrentiebeding en bedingen inzake nevenarbeid
 • Wijzigingsbeding
 • Boetebeding

Docent: Mw. mr. J. Schulp; 18.45 tot 21.30 uur (2x 5 kwartier).


Bijeenkomst 2. Goed werkgeverschap en werknemerschap

Dinsdag 1 maart 2011

2a)     Goed werkgeverschap

 • Grondrechten in de onderneming/arbeidsvoereenkomst, privacy
 • Wet aanpassing arbeidsduur
 • Flexicurity
 • Employability/seniorenbeleid

Docent: Mw. mr. I.J. de Laat; 15.00 tot 17.45 uur (2x 5 kwartier).

2b)    Goed werknemerschap

 • Eenzijdige wijziging
 • Verbod nevenarbeid
 • Wangedrag in privé-tijd

 Docent: Mw. mr. D.J.B. de Wolff; 18.45 tot 21.30 uur (2x 5 kwartier).


Bijeenkomst 3. Medezeggenschap

Dinsdag 15 maart 2011

3a)     Ondernemingsraad

 • Instelling OR
 • Adviesrecht
 • Instemmingsrecht
 • Rol ondernemingsraad bij arbeidsvoorwaarden
 • Procederen bij de Ondernemingskamer

Docent: Prof. mr. L.C.J. Sprengers; 15.00 tot 17.45 uur (2x 5 kwartier).

3b)    Medezeggenschaps- en Ondernemingsrecht

 • Ondernemingsraadstructuur in concerns: COR en GOR
 • Werknemersparticipatie
 • Optie- en bonusregelingen
 • Identiteit werkgever in concernverhoudingen & ' lifting the corporate veil'
 • Statutair directeur
 • Bestuurdersaansprakelijkheid

Docent: Mr. E.S. de Bock; 18.45 tot 21.30 uur (2x 5 kwartier).


Bijeenkomst 4.  Collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen

Dinsdag 29 maart 2011

4a)     Collectieve arbeidsovereenkomst

 • Collectief onderhandelingsrecht
 • Samenloop en werkingssfeer cao's
 • Doorwerking cao in individuele arbeidsovereenkomst
 • Afdwingbaarheid cao's collectief en individueel
 • Stakingsrecht

Docent: Mw. mr. P. de Casparis; 15.00 tot 17.45 uur (2x 5 kwartier).

4b)    Pensioenregeling 

 • Pensioenovereenkomst
 • Uitvoering
 • CAO en Wet BPF
 • Afdwingbaarheid
 • Wijziging/korting
 • Waardeoverdracht

Docent: Mr. A.G. van Marwijk Kooy; 18.45 tot 21.30 uur (2x 5 kwartier).


Bijeenkomst 5. Einde van de arbeidsovereenkomst

Dinsdag 12 april 2011

5a)     Opzegging

 • BBA-procedure
 • Ontslag op staande voet
 • Kennelijk onredelijk ontslag
 • Contractuele afvloeiingsregelingen

Docent: Mr. S.F. Sagel; 15.00 tot 17.45 uur (2x 5 kwartier).

5b)    Ontbinding

 • Ontbindingsprocedure
 • Kantonrechtersformule

Docent: Mw. mr. M.V. Ulrici; 18.45 tot 21.30 uur (2x 5 kwartier).


Bijeenkomst 6. Onderneming in moeilijkheden en werkloosheid

Dinsdag 26 april 2011

6a)     Herstructurering en inkrimping onderneming

 • Reoganisatie
 • Overgang van onderneming
 • Faillissement
 • Collectief ontslag
 • Sociaal Plan

Docent: Mr. C. Nekeman; 15.00 tot 17.45 uur (2x 5 kwartier).


6b)    WW in vogelvlucht

 • Verzekeringsplicht
 • Uitkeringsvoorwaarden
 • Verwijtbare werkloosheid
 • Passende arbeid
 • Maatregelen en boetes

Docent: Dr. mr. G.C. Boot; 18.45 tot 21.30 uur (2x 5 kwartier).


Bijeenkomst 7. Arbeid, gezondheid en schade

Dinsdag 10 mei 2011

7a)     Ziekte en arbeidsongeschiktheid

 • Begrip ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Situationele arbeidsongeschiktheid
 • Loondoorbetalingsplicht bij ziekte
 • Reintegratieverplichtingen werkgever en werknemer
 • Ziekte in geschil
 • Ziekte en ontslag
 • WIA

Docenten: Dr. mr. B. Barentsen en mr. D.J. Rutgers; 15.00 tot 17.45 uur
                 (2x 5 kwartier).

7b)    Werkgeversaansprakelijkheid

 • Arbeidsomstandigheden, zorg voor veiligheid en gezondheid
 • Aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen
 • Aansprakelijkheid voor andere werkgerelateerde schade
 • Aansprakelijkheid van de inlener
 • Aansprakelijkheid van de werknemer

Docent: Mw. mr. T. van Nieuwstadt; 18.45 tot 21.30 uur(2x 5 kwartier).


Bijeenkomst 8. Ambtenarenrecht & Gelijke Behandeling

Dinsdag 24 mei 2011

8a)    Introductie in het ambtenarenrecht

 • Ambtelijke status
 • Ontslag uit ambtelijke dienst
 • Procederen bij de bestuursrecht

Docent: Mw. mr. J.G.F.M. Hoffmans; 15.00 tot 17.45 uur (2x 5 kwartier). 

8b)    Gelijke Behandeling

*Kernbegrippen van het gelijke behandelingsrecht

*Gelijke behandeling in het vermogensrecht

 • Contractsvrijheid
 • Nietigheid
 • Gevolgen van nietigheid
 • Schadevergoeding

*Procesrechtelijke aspecten

 • Bewijsrecht
 • Collectieve actie

Docent: Prof. mr. A.G. Castermans; 18.45 tot 21.30 uur (2x 5 kwartier).


Bijeenkomst 9. Financieel arbeidsrecht

Dinsdag 7 juni 2011

9a)    Balans- en Jaarrekeninglezen

Docent: Dr. mr. Peter Vos; 15.00 tot 17.45 uur (2x 5 kwartier).

9b)    Belastingrecht voor arbeidsrechtjuristen

         Onderwerpen:

 • gouden handdruk 
 • stamrecht  
 • opties 
 • dienstbetrekking 
 • de management-BV 
 • het nut en onnut van een VAR-verklaring 
 • onkostenvergoedingen, belast of onbelast
 • grensoverschrijdende arbeidsovereenkomsten

Docent: Mr. B. Emmerig; 18.45 tot 21.30 uur (2x 5 kwartier).


Bijeenkomst 10. Arbeidsprocesrecht

Dinsdag 21 juni 2011

10a)   Strategisch procederen

Docent: Mr. M.J.M.T. Keulaerds; 15.00 tot 17.45 uur (2x 5 kwartier). 

10b)   Mediation

 • ziekmelding bij arbeidsconflicten
 • mediation en de rechter      

Docent: Mr. J. Pel; 18.45 tot 21.30 uur (2x 5 kwartier).

11. Examens
Na de contactcolleges zal de kandidaat circa 2 weken de tijd krijgen voor het schrijven van een juridisch betoog dat tijdens het mondelinge examen moeten worden verdedigd. Het betoog wordt geschreven aan de hand van een casus welke bij het laatste college wordt uitgereikt. Verschillende onderdelen uit de leergang komen hierin naar voren. Tijdens een mondeling examen dient u dit betoog te verdedigen, waarbij het niveau van de in de leergang opgedane kennis wordt getoetst.

De examens vinden plaats in september 2011


12. Diploma-uitreiking, oktober 2011